Mgr.
Hana Čermáková

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM NOVÉ KLIENTYTerapie v BrněPracuji v rámci dlouhodobé terapie s pravidelnými setkáními jedenkrát až dvakrát týdně. Cílem tohoto typu spolupráce je hlubinný terapeutický proces, který vede k hlubšímu sebepoznání a porozumění nevědomým procesům. Tento typ terapie je pro Vás vhodný, pokud vnímáte opakované problémy či problémy dlouhodobé vztahového nebo psychologického rázu a vnímáte, že věnovat jim čas, prostor a přemýšlení je smysluplné.Cena za jedno setkání je 600 CZK (50 min). Pracuji v češtině i v angličtině. Terapeutická místnost se nachází v centru Brna, v Paláci Morava na Malinovského náměstí. V případě zájmu mě prosím kontaktujte. V případě zrušení schůzky méně než 48 h předem požaduji 100% z ceny sezení.Moje kvalifikace
Vystudovala jsem Psychologii na FF MU a navázala jsem poté terapeutickým výcvikem v psychoanalytické psychoterapii Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA). Svou práci s klienty pravidelně konzultuji se supervizorem. Absolvovala jsem množství odborných stáží ( např. 3měsíční stáž v Denním sanatorium Horní Palata, kratší stáže v krizovém centru RIAPS, v DropInu, v terapeutické komunitě Podcestný mlýn, v PL Červený Dvůr, v PL v Havlíčkově Brodě...) a mám za sebou roční zkušenost jako terapeutka v Terapeutické komunitě Salebra, zabývající se léčbou závislostí.
[email protected]
776307764
IČO 11736755
Palác Morava, Malinovského nám. 4., 4. patro, místnost č.426.
Jsem kandidátní členkou České asociace psychoterapeutů.

Mgr.
Hana
Cermakova

Therapist in BrnoNOT ACCEPTING NEW CLIENTS AT THE MOMENTServices:
I offer long-term therapy with regular sessions once or twice a week. This intensive collaboration provides space for an in-depth exploration that may result in deeper understanding of your life and your self and its unknown forces. This kind of therapy is well suited for you if you can see some repetitive problems or patterns in your life and if you are able and interested to elaborate on them.
Each session costs 600 CZK (50 mins). My practice is located in the city center - in Palac Morava, Malinovskeho namesti 4, 602 00 Brno. Please contact me to inquire about availability. In case of last minute cancelation (less than 48 hours in advance) 100% will be charged.About me:
I studied Psychology at the Faculty of Arts in Brno and then trained in Psychoanalytic Psychotherapy at the Institute of Applied Psychoanalysis in Prague/Opočno. I regularly discuss my work with a supervisor to ensure quality of my work. Formerly I was working therapist in a community rehab center for addiction treatment.
[email protected]
776307764
Freelancer ID 11736755
Office: Palac Morava, Malinovskeho nam. 4., 4th floor - left, door Nr. 426.